S1-luokan urakointia

Sähköasennukset

 • Asuinkerrostalot
 • Omakoti-, pari- ja rivitalot
 • Liike- ja toimistorakennukset
 • Teollisuusrakennukset
 • Lääkintätilat
 • Sähkölämmitysasennukset
 • Pienjänniteverkot
 • Suurjänniteverkot
 • Katu- ja ulkoaluevalaistusverkot
 • Televerkot
 • Muuntoasemat ja kytkinlaitokset
 • Aurinkosähköjärjestelmät

Sähköteknisten tietojärjestelmien asennukset

 • Antennijärjestelmät; Viestintävirasto valtuutus
 • Antennijärjestelmät
 • ATK-kaapelointi
 • AV-järjestelmät
 • Paloturvallisuusjärjestelmät
 • Paloilmoitinjärjestelmät; TUKES hyväksyntä
 • Puhelinjärjestelmät
 • Puhelinsisäjohtoverkkojen kaapelointi
 • Puhelinsisäjohtoverkot; Viestintävirasto valtuutus
 • Rikosilmoitus- ja muut valvontajärjestelmät
 • Tietoliikennekaapeloinnit
 • Tietojärjestelmien yleiskaapeloinnit
 • Väylätekniset ja integroidut järjestelmät

Tarkastus- ja mittauspalvelut

 • määräaikaistarkastukset
 • kuntotarkastukset

Sähkösuunnittelu

Sähkötekninen suunnittelu

Huolto, korjaus ja kunnossapito

 • Antennijärjestelmät
 • Paloilmoitinjärjestelmät
 • Puhelinjärjestelmät
 • Pienjänniteverkot
 • Suurjännitelaitteistot ja –muuntamot
 • Televerkot
 • Sähkölämmmityslaitteistojen huolto ja korjaus
 • Sähköjärjestelmät
 • Katuvaloverkot

Top